Városi Piac

Szakfeladatok

Parkolási csoport

Uszoda

Atlétikai központ

Csónakázó-tó

Temető fenntartás

Szakfelügyeleti megrendelő

Bregyó Sportközpont

Hírek

Természetvédelem

Hulladékszállítás

Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés

Adatszolgáltatás
 
  Városgondnoksági hírek  -  2017. 06. 14. 14:34  -  www.szekesfehervar.hu
Pályázati felhívás teniszpálya bérbeadására
  
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. pályázatot hirdet a Bregyóközi Ifjúsági és Sportközpont elnevezésű ingatlan teniszpálya célját szolgáló területrésze 2018. január 01. napjától 15 évre történő bérbeadása tárgyában.
 
 Az érintett területrész: A Székesfehérvár MJV Önkormányzat tulajdonában és a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. üzemeltetésében lévő, székesfehérvári 4359/33 hrsz-ú, Bregyó-közi Ifjúsági- és Sportközpont elnevezésű ingatlan teniszpálya célját szolgáló, nagyjából 7.000 m2 területű területrésze.
 
 A részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati felhívás írásban, e-mail útján igényelhető Zsédely-Rimai Cecília főkönyvelőnél (penzugy@varosgondnoksag.hu) az igénylő cégnevének, címének, telefonszámának és e-mail címének megadásával. Pályázatot az igénylő nyújthat be.
 
A pályázati felhívás térítésmentesen, e-mail útján kerül megküldésre; az átvételét válasz e-mailben vissza kell igazolni.
 
A pályázati felhívás igénylése és átvétele a jelen eljárásban történő részvétel feltétele.