Táborok

Városi Piac

Szakfeladatok

Parkolási csoport

Útfelújítási térkép

Uszoda

Atlétikai központ

Csónakázó-tó

Temető fenntartás

Szakfelügyeleti megrendelő

Bregyó Sportközpont

Hírek

Természetvédelem

Hulladékszállítás

Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés

Adatszolgáltatás
 
  Városgondnoksági hírek  -  2016. 12. 16. 12:46  -  www.szekesfehervar.hu
Véget ért a Városgondnokság számvevőszéki vizsgálata
  
Az Állami Számvevőszék, Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály sajtóközleménye:
 
Az Állami Számvevőszék befejezte a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. (Városgondnokság Kft.) gazdálkodásának 2011 és 2014 közötti időszakra kiterjedő megfelelőségi ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította: a közfeladatot az Önkormányzat szabályszerűen szervezte meg, és a tulajdonosi jogokat összességében megfelelően gyakorolta. A társaság vagyongazdálkodásának belső szabályozása előírásszerű volt, kötelezettségállománya az ellenőrzött időszakban nem jelentett veszélyt a közfeladatok ellátására és a működésre. A Városgondnokság Kft. a beszámolási és közzétételi kötelezettségét teljesítette; a bevételek és ráfordítások, valamint az értékcsökkenés elszámolása szintén szabályszerű volt. A társaság önköltségszámítása és árképzése a jogszabályoknak, az Önkormányzat rendeleteinek és a belső szabályoknak megfelelően történt.

A Városgondnokság Kft. kizárólagos tulajdonosa Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, mely a feladatellátáshoz szükséges vagyont 2009. május 27-i alakuláskor 100 millió Ft értékben a társaság rendelkezésére bocsátotta. A jegyzett tőke 10 millió Ft pénzbeli hozzájárulásból és 90 millió Ft apportból állt. A Városgondnokság Kft-t az önkormányzat annak érdekében hozta létre, hogy a törzsvagyonába tartozó eszközök üzemeltetése révén hozzájáruljon a kötelező és önként vállalt feladatok költséghatékony ellátásához. Az alapító okirat szerint a Városgondnokság Kft. fő tevékenysége az építmény-fenntartás volt, melynek keretében piacüzemeltetési közfeladatot látott el. A tevékenység megszervezésére vonatkozó önkormányzati döntés és annak előkészítése összességében szabályszerű volt. A tulajdonosi jogok gyakorlása a jogszabályi előírásoknak, a vagyonrendeletnek, az alapító okiratnak és az önkormányzat SZMSZ-ének megfelelt.

A Városgondnokság Kft. rendelkezett a működéshez szükséges szabályzatokkal, azonban azok – a közfeladatok bevételeinek és ráfordításainak egyértelmű elkülönítési kötelezettsége, a beszámoló készítés formájának szabályozása, valamint az önköltségszámítás szabályozása vonatkozásában – 2011 és 2014 között hiányosak voltak. A vagyongazdálkodás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelt. Az ellenőrzött időszakban a felügyelő bizottság ügyrendet nem készített.

A Városgondnokság Kft-nél az anyagjellegű ráfordításokat, valamint az értékesítés nettó árbevételeit megfelelően számolták el. A beruházások, felújítások elszámolása az írásbeli kötelezettségvállalásra vonatkozó dokumentumok tekintetében hiányos volt. A társaság önköltség-számítása és árképzése a jogszabályoknak, az önkormányzat rendeleteinek és a belső szabályoknak megfelelően történt. A társaság az ellenőrzött időszakban adósságot keletkeztető kötelezettséget nem vállalt.

A Városgondnokság Kft. a jogszabályi, illetve az alapító által előírt beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette. A társaság 2011 és 2014 között a közérdekű adatigénylések rendjére vonatkozóan – a jogszabályi előírások ellenére – nem készített szabályzatot; az adatok közzétételére vonatkozó feladatokat pedig hiányosan teljesítette.

Az ÁSZ a jelentés megállapításai alapján a társaság ügyvezetőjének három, az önkormányzat polgármesterének egy javaslatot tett, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.